Rychlost

V současné zrychlené době, kdy potřebujeme mít vše hotové co nejrychleji, jsou prefabrikované BETON PANELY 5 v 1 pro vaší myčku skvělým řešením.

S BETON PANELY 5 v 1 stavba připravená pro montáž technologie za jeden den

Za jeden den získáte pro vaší bezkontaktní myčku betonovou podlahu včetně teplovodního topení a tepelné izolace, která je integrovaná přímo v BETON PANELU 5 v 1.

Klasické řešení Nové řešení

Při přípravě spodní stavby standardním způsobem je mimo jiné nutné provést:

 1. skrývka zeminy do hloubky mínus 60-70 cm,
 2. přivedení sítí do míst kontejneru,
 3. připravit rozvody kanalizace, sedimentační jímky a zimní nádrže,
 4. výkopy pro základový pás do hloubky 80 cm a šířky 50 cm,
 5. výkopy pro středový žlab do hloubky 95 cm a šířky 80 cm,
 6. betonování pasů, + betonová mazanina pod jímku středového žlabu,
 7. usazení jímky pro středový žlab,
 8. obetonování jímky,
 9. zásyp v jednotlivých boxech:
  první vrstva štěrku 63/32 15 cm – zhutnit,
  druhá vrstva štěrku 63/32 10 cm – zhutnit,
  třetí vrstva štěrku 32/16 10 cm – zhutnit,
 10. pokládka jednotlivých propojení: voda, kanalizace, elektro, teplovodní topení, tepelná izolace pod rozvody topení, vysavač mincí, v místě mycího boxu,
 11. betonování jednotlivých boxů,
 12. časové prodlevy při tvrdnutí betonu,
 13. připojení všech instalací - teplovodní topení, úkapy z tlakových pistolí, elektro ovládání, vysavač mincí,
 14. montáž mycích boxů a technologie.

Při přípravě spodní stavby formou BETON PANELY 5 v 1 provedete pouze:

 1. skrývka zeminy do hloubky mínus -60-70 cm,
 2. přivedení sítí do místa kde je kontejner,
 3. připravit rozvody kanalizace, sedimentační jímky a zimní nádrže,
 4. příprava pravovní pláně do výšky – 30 cm,
 5. montáž panelů,
 6. připojení všech instalací - teplovodní topení, úkapy z tlakových pistolí, elektro ovládání, vysavač mincí,
 7. montáž mycích boxů a technologie.